MPSC Bharti 2023 – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन ३२ जागांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! लगेच करा अर्ज !!

मुंबई – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये MPSC Bharti 2023 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत १) प्राचार्य/संचालक, २) प्राचार्य, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत ३) अनुवादक (मराठी ) गट क, ४) अनुवादक (हिंदी ) गट क व महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागांतर्गत ५) सहायक वनसांख्यिक गट – ब  या संवर्गातील पदांच्या एकूण ३२ जागांसाठी ऑनलाईन भरतीकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विविध पदांच्या ३२ रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाइन अर्ज मागवत आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच करायचा आहे. तपशीलवार जाहिरातीसाठी आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. आपले अर्ज नोंदणीची सुरुवात दिनांक ३०/१०/२०२३ पासून ते दिनांक २०/११/२०२३ रोजी पर्यंत अर्ज करण्यासाठी भर्ती पोर्टल https://mpsconline.gov.in/candidate/registration पासून उपलब्ध होईल. सदर भरतीसाठी इच्छूक व पात्रता धारक उमेदवारांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत. भरतीसंदर्भात अधिकची माहिती पुढे दिलेली आहे.

Table of Contents

MPSC Bharti 2023

MPSC Bharti 2023 – रिक्त पदे

अनु.क्र
पदांची नावे रिक्त पदे
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब

१) १२

२) ०६

३) ०४

४) ०३

५) ०३

एकूण पदे ३२

 

MPSC Bharti 2023 – अर्ज शुल्क

अनु.क्र
पदांची नावे अर्ज शुल्क
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब 

१) प्राचार्य/संचालक २) प्राचार्य  – 
  • खुला – ७१९/- रुपये.
  • मागासवर्गीय /ओबीसी / EWS/PWD – ४४९/- रुपये.

३) अनुवादक (मराठी ) गट – क ४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब –

  • खुला – ३९४/- रुपये.
  • मागासवर्गीय /ओबीसी / EWS/PWD – २९४/- रुपये.
एकूण पदे ३२

MPSC Bharti 2023 – शैक्षणिक पात्रता

अनु.क्र
पदांची नावे शैक्षणिक पात्रता
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब 

  पदांनुसार शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा वेगवेगळ्या आहेत. कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचावी जाहिरातीमध्ये सविस्तरपणे सर्व गोष्टी देण्यात आलेल्या आहेत.
एकूण पदे ३२

MPSC Bharti 2023 – वेतनश्रेणी
अनु.क्र
पदांची नावे वेतनश्रेणी
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब

१) शैक्षणिक स्तर १४ – रुपये १,४४, २००/- ते रुपये २,१८,२००/- स्पेशल पे रुपये ६७५०/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते.

२) शैक्षणिक स्तर १४ – रुपये १,४४, २००/- ते रुपये २,१८,२००/- स्पेशल पे रुपये ६७५०/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते.

३) शैक्षणिक स्तर १३ – रुपये ३५,४००/- ते रुपये १,१२,४००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते.

४) शैक्षणिक स्तर १३ – रुपये ३५,४००/- ते रुपये १,१२,४००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते.

५) शैक्षणिक स्तर १५ – रुपये ४१,८००/- ते रुपये १,३२,३००/- अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते.

एकूण पदे ३२

 

पदांनुसार शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा वेगवेगळ्या आहेत. कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचावी जाहिरातीमध्ये सविस्तरपणे सर्व गोष्टी देण्यात आलेल्या आहेत.

कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात नीट वाचावी.

MPSC Bharti 2023 – महत्वाच्या लिंक्स

अनु.क्र
पदांची नावे महत्वाच्या लिंक्स
अर्ज येथे करा 

अधिकृत जाहिरात ११६/११७-२०२३

अधिकृत जाहिरात ११८/११९-२०२३ 

अधिकृत जाहिरात १२०/२०२३

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

एकूण पदे ३२

 

MPSC Bharti 2023 – महत्वाच्या तारखा

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक ३०/१०/२०२३
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज नोंदणी करण्याचा अंतिम दिनांक २०/११/२०२३
एकूण जागा ३२

MPSC Bharti 2023 – वयाची अट

अनु.क्र
पदांची नावे वयाची अट [ SC/ST: ५ वर्षे सूट, OBC: ३ वर्षे सूट ]
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब

 

 १) १९ ते ५४ वर्षे

२) १९ ते ५४ वर्षे

३) १९ ते ४५ वर्षे

४) १९ ते ४५ वर्षे

५) १९ ते ४५ वर्षे

एकूण पदे ३२
हे सुद्धा वाचा

MPSC Recruitment 2023 – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात ३७८ जागांसाठी नवीन नोकरीची सुवर्णसंधी ! लगेच करा अर्ज !!

FAQ

१) MPSC Bharti 2023 – रिक्त पदे किती आहेत ?

अनु.क्र
पदांची नावे रिक्त पदे
१) प्राचार्य/संचालक

 २) प्राचार्य

३) अनुवादक (मराठी ) गट क

४) अनुवादक (हिंदी ) गट क

५) सहायक वानसांख्यिक गट – ब

१) १२

२) ०६

३) ०४

४) ०३

५) ०३

एकूण पदे ३२

 

२) MPSC Bharti 2023 – महत्वाच्या तारखा कोणत्या आहेत ?

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक ३०/१०/२०२३
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज नोंदणी करण्याचा अंतिम दिनांक २०/११/२०२३
एकूण जागा ३२

Leave a Comment