BMC Recruitment 2024 – मुंबई महानगरपालिकेमध्ये या पदासाठी मोठी भरती ! लगेच करा अर्ज !!

BMC Recruitment 2024

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये BMC Recruitment 2024 अंतर्गत “अनुज्ञापन निरीक्षक” या पदाच्या एकूण ११८ जागांसाठी ऑनलाईन भरतीकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये “अनुज्ञापक निरीक्षक” पदाच्या ११८ रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाइन अर्ज मागवत आहे. अर्ज … Read more