BMC Recruitment 2024 – मुंबई महानगरपालिकेमध्ये या पदासाठी मोठी भरती ! लगेच करा अर्ज !!

BMC Recruitment 2024

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये BMC Recruitment 2024 अंतर्गत “अनुज्ञापन निरीक्षक” या पदाच्या एकूण ११८ जागांसाठी ऑनलाईन भरतीकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये “अनुज्ञापक निरीक्षक” पदाच्या ११८ रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाइन अर्ज मागवत आहे. अर्ज … Read more

BMC Bharti 2024 – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांसाठी जाहीर भरती ! लगेच करा अर्ज !!

BMC Bharti 2024

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये BMC Bharti 2024 अंतर्गत “मानव संसाधन समन्वयक (कनिष्ठ)” या पदाच्या एकूण ३८ जागांसाठी ऑनलाईन भरतीकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये “मानव संसाधन समन्वयक (कनिष्ठ)” पदाच्या ३८ रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाइन अर्ज … Read more

BMC Bharti 2024 – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत नोकरीची सुवर्णसंधी ! लगेच करा अर्ज !!

BMC Bharti 2024

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये BMC Bharti 2024 अंतर्गत “कनिष्ठ अधिष्ठाता” या पदांच्या एकूण ७५ जागांसाठी भरतीकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये “कनिष्ठ अधिष्ठाता” पदाच्या ७५ रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागवत आहे. अर्ज फक्त … Read more

Mumbai Mahanagar Palika Bharti – बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमध्ये विविध पदांची भरती, इच्छूक उमेदवारांनी लगेच करा अर्ज ..! 

Mumbai Mahanagar Palika Bharti

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विधि खात्याच्या आस्थापनेवरील (Mumbai Mahanagar Palika Bharti ) सहायक कायदा अधिकारी व सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील खालील तक्यात नमूद केलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी निवड यादी तयार करावयाची आहे. त्याकरीता खाली नमूद केलेल्या अर्हता व अटींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ONLINE) पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदरील भरतीसाठी इच्छूक … Read more