Zilla Parishad Bharti 2023 – अमरावती जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची ६५३ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषदांमध्ये Zilla Parishad Bharti 2023 अंतर्गत मागील कित्येक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांची वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनुसार भरती जाहीर करण्यात आलेली आहे. अमरावती जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील गट – क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तुत जाहिरातीमधील विविध पदे अमरावती जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या विविध विभागांमधील आहेत. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, जाहिरात नुसार गट-क मधील विविध संवर्गाच्या  हजारो रिक्त पदांकरिता इच्छूक व पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाइन अर्ज मागवत आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच करायचा आहे. तपशीलवार जाहिरातीसाठी आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवार अमरावती जिल्हा परिषदेच्या www.zpamravati.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. आपले अर्ज नोंदणीची सुरुवात दिनांक ०५/०८/२०२३ पासून ते दिनांक २५/०८/२०२३ रोजी पर्यंत अर्ज करण्यासाठी भर्ती पोर्टल https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/ पासून उपलब्ध होईल. सदर भरतीसाठी इच्छूक व पात्रता धारक उमेदवारांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत. भरतीसंदर्भात अधिकची माहिती पुढे दिलेली आहे.

Contents hide

Table of Contents

 

Zilla Parishad Bharti 2023 – Online Overview | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ जाहीर !

Organization (संस्था )

अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३

Post Name  (पदाचे नाव )

Vacant Posts / रिक्त पदे

१) आरोग्य पर्यवेक्षक

०१

२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०%

१४

३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%

७९

४) आरोग्य सेवक (महिला )

३०४

५) औषध निर्माण अधिकारी

२८

६) कंत्राटी ग्रामसेवक

६७

७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा. पा. पु.)

५९

८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )

९) कनिष्ठ आरेखक

१०) कनिष्ठ यांत्रिकी

११) कनिष्ठ लेखाधिकारी

१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक )

१८

१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

१४) जोडारी

१५) पर्यवेक्षिका

१६) पशुधन पर्यवेक्षक

११

१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

१८) यांत्रिकी

१९) रिगमन (दोरखंडवाला )

२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक )

२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

२२) विस्तार अधिकारी (कृषी)

२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (वर्ग ३ श्रेणी २)

२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )

२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे )

३०

एकूण रिक्त पदे 

६५३

वयोमर्यादा / Age Limit

किमान वय :  १८ वर्षे आणि कमाल वय : ३८ वर्षापर्यंत (मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे ) दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे )

Post Name  (पदाचे नाव )

शैक्षणिक पात्रता

 १) आरोग्य पर्यवेक्षक

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार

२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०%

विज्ञान विषयासह माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार

३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%

विज्ञान विषयासह माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार .

४) आरोग्य सेवक (महिला )

ज्यांची अर्हता प्राप्त साह्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये किंवा विदर्भ परिचर्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा अशा नोंदणीसाठी जे पात्र असतील .

५) औषध निर्माण अधिकारी.

औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा पदविका धारण करणारे

६) कंत्राटी ग्रामसेवक

किमान उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र

७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/ग्रा.पा.पु.)

स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी

८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )

यंत्र अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी

९) कनिष्ठ आरेखक

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण झालेले असतील .

१०) कनिष्ठ यांत्रिकी

ज्यांनी तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील अल्पमुदतीचा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असेल.

११) कनिष्ठ लेखाधिकारी

ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केलेली असावी.

१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक )

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण . मराठी व इंग्रजी टंकलेखन दर मिनिटास ३० शब्द

१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण . मराठी व इंग्रजी टंकलेखन दर मिनिटास ३० शब्द

१४) जोडारी

चौथी उत्तीर्ण असावे . शासकीय तंत्र शाळेतून विहित केलेला जोडाऱ्याचा पाठ्यक्रम

१५) पर्यवेक्षिका

ज्या महिला उमेदवारांनी एखाद्या सांविधिक विद्यापीठाची, खास करून समाजशास्त्र किंवा गृह विज्ञान किंवा शिक्षण किंवा बालविकास किंवा पोषण किंवा समाजशास्त्र विषयातील स्नातक हि पदवी धारण केलेली आहे.

१६) पशुधन पर्यवेक्षक

पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी धारण करीत असलेला व्यक्ती

१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणिशास्त्र किंवा सूक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवी धारण केली असेल.

१८) यांत्रिकी

शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण केली असावी.

१९) रिगमन (दोरखंडवाला )

शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण केली असावी.

२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक )

संविधिमान्य विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार.

२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा –

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करीत असतील.

२२) विस्तार अधिकारी (कृषी)

मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कृषी विषयातील पदवी

२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) (वर्ग ३ श्रेणी २)

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. ए./ बी. कॉम . / बी. एस. सी. / हि पदवी

२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )

विद्यापीठाची विज्ञान, कृषी, वाणिज्य किंवा वाङ्मय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह पदवी

२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे )

माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

एकूण रिक्त पदे 

६५३

कामाचे ठिकाण

अमरावती जिल्हापरिषद

अर्ज करण्याची पद्धत

ऑनलाईन अर्ज

निवड प्रक्रिया

गुणवत्ता यादीप्रमाणे

शेवटची तारीख

२५ ऑगस्ट, २०२३

अधिकृत संकेतस्थळ

www.zpamravati.gov.in/

 

Zilla Parishad Bharti 2023 Eligibility Criteria |  अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ शैक्षणिक पात्रता निकष 

Zilla Parishad Bharti 2023  पदासाठी शैक्षणिक पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.

Post Name  (पदाचे नाव ) शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification )
 १) आरोग्य पर्यवेक्षक मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार
२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% विज्ञान विषयासह माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार
३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% विज्ञान विषयासह माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार .
४) आरोग्य सेवक (महिला ) ज्यांची अर्हता प्राप्त साह्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये किंवा विदर्भ परिचर्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा अशा नोंदणीसाठी जे पात्र असतील .
५) औषध निर्माण अधिकारी. औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा पदविका धारण करणारे
६) कंत्राटी ग्रामसेवक किमान उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र
७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/ग्रा.पा.पु.) स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी
८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी ) यंत्र अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी
९) कनिष्ठ आरेखक माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण झालेले असतील .
१०) कनिष्ठ यांत्रिकी ज्यांनी तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील अल्पमुदतीचा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असेल.
११) कनिष्ठ लेखाधिकारी ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केलेली असावी.
१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक ) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण . मराठी व इंग्रजी टंकलेखन दर मिनिटास ३० शब्द
१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण . मराठी व इंग्रजी टंकलेखन दर मिनिटास ३० शब्द
१४) जोडारी चौथी उत्तीर्ण असावे . शासकीय तंत्र शाळेतून विहित केलेला जोडाऱ्याचा पाठ्यक्रम
१५) पर्यवेक्षिका ज्या महिला उमेदवारांनी एखाद्या सांविधिक विद्यापीठाची, खास करून समाजशास्त्र किंवा गृह विज्ञान किंवा शिक्षण किंवा बालविकास किंवा पोषण किंवा समाजशास्त्र विषयातील स्नातक हि पदवी धारण केलेली आहे.
१६) पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी धारण करीत असलेला व्यक्ती
१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणिशास्त्र किंवा सूक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवी धारण केली असेल.
१८) यांत्रिकी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण केली असावी.
१९) रिगमन (दोरखंडवाला ) शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण केली असावी.
२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक ) संविधिमान्य विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार.
२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करीत असतील.
२२) विस्तार अधिकारी (कृषी) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कृषी विषयातील पदवी
२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण )

(वर्ग ३ श्रेणी २)

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी. ए./ बी. कॉम . / बी. एस. सी. / हि पदवी
२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) विद्यापीठाची विज्ञान, कृषी, वाणिज्य किंवा वाङ्मय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह पदवी .
२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे ) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

एकूण रिक्त पदे 

६५३

 

Zilla Parishad Bharti 2023 Age Limit | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ वयाची अट

Post Name  (पदाचे नाव )

वयाची अट (Age Limit)

अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३

किमान वय :  १८ वर्षे आणि कमाल वय : ३८ वर्षापर्यंत (मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे ) दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे )

एकूण रिक्त पदे 

६५३

 

Zilla Parishad Bharti 2023 Vacancy  |  अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ रिक्त जागा

Post Name  (पदाचे नाव )

Vacant Posts / रिक्त पदे

१) आरोग्य पर्यवेक्षक

०१

२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०%

१४

३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%

७९

४) आरोग्य सेवक (महिला )

३०४

५) औषध निर्माण अधिकारी

२८

६) कंत्राटी ग्रामसेवक

६७

७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा. पा. पु.)

५९

८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )

९) कनिष्ठ आरेखक

१०) कनिष्ठ यांत्रिकी

११) कनिष्ठ लेखाधिकारी

१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक )

१८

१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

१४) जोडारी

१५) पर्यवेक्षिका

१६) पशुधन पर्यवेक्षक

११

१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

१८) यांत्रिकी

१९) रिगमन (दोरखंडवाला )

२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक )

२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

२२) विस्तार अधिकारी (कृषी)

२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (वर्ग ३ श्रेणी २)

२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )

२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे )

३०

एकूण रिक्त पदे 

६५३

 

Zilla Parishad Bharti 2023 Application Fee |  अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ अर्ज शुल्क

आरक्षित प्रवर्ग

अर्ज शुल्क

१ ) खुला वर्ग

रुपये १०००/- फक्त

२) अ. जा. / अ. ज./ दिव्यांग PwBD /महिला /माजी सैनिक उमेदवार

रुपये ९००/-

३) अनाथ उमेदवार

रुपये ९००/-

४) माजी सैनिक / दिव्यांग माजी सैनिक

परीक्षा शुल्क माफ

 

Salary for Zilla Parishad Bharti 2023 | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ साठी वेतन

Post Name  (पदाचे नाव )

वेतनश्रेणी  (Salary)

१) आरोग्य पर्यवेक्षक

एस-१३ (३५४००-११२४००)

२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०%

एस-८ (२५५००-८११००)

३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%

एस-८ (२५५००-८११००)

४) आरोग्य सेवक (महिला )

एस-८ (२५५००-८११००)

५) औषध निर्माण अधिकारी

एस-१० (२९२००-९२३००)

६) कंत्राटी ग्रामसेवक

₹ १६०००/- दरमहा मानधन

७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा. पा. पु.)

एस-१४ (३८६००-१२२८००)

८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )

एस-१४ (३८६००-१२२८००)

९) कनिष्ठ आरेखक

एस-८ (२५५००-८११००)

१०) कनिष्ठ यांत्रिकी

एस-६ (१९९००-६३२००)

११) कनिष्ठ लेखाधिकारी

एस-१३ (३५४००-११२४००)

१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक )

एस-६ (१९९००-६३२००)

१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

एस-६ (१९९००-६३२००)

१४) जोडारी

एस-६ (१९९००-६३२००)

१५) मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका

एस-१३ (३५४००-११२४००)

१६) पशुधन पर्यवेक्षक

एस-८ (२५५००-८११००)

१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

एस-१३ (३५४००-११२४००)

१८) यांत्रिकी

एस-८ (२५५००-८११००)

१९) रिगमन (दोरखंडवाला )

एस-७ (२१७००-६९१००)

२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक )

एस-८ (२५५००-८११००)

२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

एस-८ (२५५००-८११००)

२२) विस्तार अधिकारी (कृषी)

एस-१३ (३५४००-११२४००)

२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (वर्ग ३ श्रेणी २)

एस-१५ (४१८००-१३२३००)

२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )

एस-१३ (३५४००-११२४००)

२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे )

एस-८ (२५५००-८११००)

एकूण रिक्त पदे 

६५३

 

Important Dates of Zilla Parishad Bharti 2023 | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ साठी महत्वाच्या तारखा

Event / कार्यवाही

Date / तारीख

अर्जाची सुरवात ( Application Start)

०५ ऑगस्ट, २०२३

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

( Last Date of Apply)

२५ ऑगस्ट, २०२३

 

How to Apply for Zilla Parishad Bharti 2023 Apply Online | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ अर्ज कसा करावा ?

१-        अधिकृत संकेतस्थळ www.zpamravati.gov.in ला भेट द्या.

२-        उमेदवाराची आपली नोंदणी अमरावती जिल्हा परिषद भरती https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/ करून घ्यावी.

३-        नोंदणीकृत उमेदवाराने लॉगिन करावे.

४-        उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरून घ्यावा .

५-        उमेदवाराने आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करा.

६-        उमेदवाराने सबमिट बटण दाबा .

७-        उमेदवाराने अर्जाचे प्रिंट घ्या.

Zilla Parishad Bharti 2023 Selection Process | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३  उमेदवार निवड प्रक्रिया
  • गुणवत्ता यादीनुसार / Merit List
  • कागदपत्रे तपासणी / Document verification
Zilla Parishad Bharti 2023 Important Link |  अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ उमेदवार निवड प्रक्रिया अर्ज करण्यासाठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website

येथे क्लिक करा

ऑनलाईन अर्ज / Apply Online

येथे क्लिक करा

अधिकृत जाहिरात / Official Notification

जाहिरात वाचा

 

सोबत हेही वाचा

१) SSC JE Recruitment 2023 – कर्मचारी निवड आयोगा मार्फत कनिष्ठ अभियंता पदाची मेगा भरती ! १३२४ जुनिअर इंजिनिअर्सची भरती ! लगेच करा अर्ज !

२) New India Assurance Recruitment – दि न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीत “प्रशासकीय अधिकारी पदाची मेगा भरती. ४५० जागांसाठी भरती ! लगेच करा अर्ज !

३) Eklavya Model Residential School Recruitment 2023 – एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेत निघाली मोठी भरती. १० वी ते पदवीधर सर्वांसाठी सुवर्णसंधी ! लगेच करा अर्ज !

४) Mahatma Phule Arogya Yojana – महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ! आता सर्वांनाच मिळणार पाच लाखांचा मोफत उपचार ! अखेर शासन निर्णय (GR ) आला !

५) Divyang Kalyan Vibhag – दिव्यांग कल्याण विभागात निघाली मोठी भरती. बेरोजगार तरुणांसाठी सुवर्णसंधी ! १९१२ पदे भरण्यास मान्यता !

६) Post Office Bharti 2023 – भारतीय टपाल खात्यामध्ये ३००४१ जागांसाठी भरती ! १० वी पास साठी सुवर्ण संधी ! पगार २९००० रुपये ! लगेच करा अर्ज !

 FAQ’s

 १) Zilla Parishad Bharti 2023 | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३  कधी पासून चालू होणार आहे ?

  • ०५ ऑगस्ट, २०२३ पासून ते २५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत.

२) Zilla Parishad Bharti 2023 | अमरावती जिल्हा परिषद भरती २०२३ मध्ये कोणकोणते पदे उपलब्ध आहेत ?

Post Name  (पदाचे नाव )

Vacant Posts / रिक्त पदे

१) आरोग्य पर्यवेक्षक

०१

२) आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०%

१४

३) आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०%

७९

४) आरोग्य सेवक (महिला )

३०४

५) औषध निर्माण अधिकारी

२८

६) कंत्राटी ग्रामसेवक

६७

७) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा. पा. पु.)

५९

८) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी )

९) कनिष्ठ आरेखक

१०) कनिष्ठ यांत्रिकी

११) कनिष्ठ लेखाधिकारी

१२) कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपीक )

१८

१३) कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

१४) जोडारी

१५) पर्यवेक्षिका

१६) पशुधन पर्यवेक्षक

११

१७) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

१८) यांत्रिकी

१९) रिगमन (दोरखंडवाला )

२०) वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक )

२१) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा

२२) विस्तार अधिकारी (कृषी)

२३) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (वर्ग ३ श्रेणी २)

२४) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )

२५) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे )

३०

एकूण रिक्त पदे 

६५३

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment