Government Jobs in Maharashtra – महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागात विविध पदांची भरती ! लगेच करा अर्ज !!

मुंबई – महाराष्ट्र शासनाच्या, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील ( Government Jobs in Maharashtra ) खालील गट – ब (अराजपत्रित ) व गट – क संवर्गातील ३९ पदांसाठी इच्छूक व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२३ ते ५ सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत https://ibpsonline.ibps.in/dambcdjun23/ या अधिकृत संकेतस्थळावर आवेदन अर्ज मागविण्यात येत आहे. सविस्तर जाहिरातीचे तपशील  १)https://mahaarchaeology.in/ २) http://www.maharashtra-archives.org ३) https://www.mahasanskruti.org/ ४)https://www.mahasahitya.org/ ५) www.gazetteers.maharashtra.gov.in 6) http://mahagazetteers.com या संकेतस्थळावर आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र. क्र. २१५/आस्थापना, दिनांक १४ डिसेम्बर, २०२२ अन्वये विभागाच्या विविध कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापित करण्यात आली आहे. (Government Jobs in Maharashtra) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०४ मे, २०२२, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ व दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२३ मधील तरतुदीनुसार सदर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सदर पदांकरिता पात्र असणारे महाराष्ट्र राज्यातील तसेच शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन – क्र. मकसी- १००७/प्र.क्र.३६/का. ३६, दिनांक १० जुलै, २००८ नुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारही अर्ज करू शकतील. ऑनलाईन परीक्षेची तारीख संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल.

Contents hide

Table of Contents

 

Government Jobs in Maharashtra

Government Jobs in Maharashtra – Vacant Posts | महाराष्ट्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ – रिक्त पदे

Organization (संस्था )

महाराष्ट्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३

Post Name  (पदाचे नाव )

Vacant Posts / रिक्त पदे

सहायक अधिक्षक (गट-क)

०१

कनिष्ठ अभियंता (गट-क)

०१

जतन सहायक (गट-क)

०२

तंत्र सहायक (गट-क)

०६

मार्गदर्शक व्याख्याता (गट क)

०१

उप आवेक्षक (गट-क)

०६

छायाचित्रचालक (गट-क)

०१

अभिलेखाधिकारी गट-ब

०१

फारशी ज्ञात संकलक गट क

०१

रसायनशास्त्रज्ञ  (गट- क)

०१

संशोधन सहाय्यक (गट- क)

०१

संकलक (गट-क)

०२

सहाय्यक छायाचित्रकार (गट-क)

०१

ग्रंथपाल लिपिक- नि-भांडारपाल (गट-क)

०१

अभिलेख परिचर (गट-क)

०१

तंत्रज्ञ मदतनीस (गट-क)

 ०१

अधिक्षक (गट-ब शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- अराजपत्रित)

 ०२

सहायक (गट-क)

 ०२

सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब क्रमांक: संकीर्ण- अराजपत्रित)

 ०४

सहायक (गट-क)

 ०२

टिप्पणी सहायक (गट-क)

  ०१

एकूण

३९

 

Government Jobs in Maharashtra – Age Limit | महाराष्ट्र राज्य  पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ – वयोमर्यादा

Government Jobs in Maharashtra

Government Jobs in Maharashtra – Eligibility Criteria | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ – शैक्षणिक पात्रता

Government Jobs in Maharashtra

Government Jobs in Maharashtra Government Jobs in Maharashtra
Government Jobs in Maharashtra

Government Jobs in Maharashtra  – Other Information | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ – इतर माहिती

कामाचे ठिकाण

महाराष्ट्र राज्य

अर्ज करण्याची पद्धत

ऑनलाईन अर्ज

निवड प्रक्रिया

गुणवत्ता यादीप्रमाणे

शेवटची तारीख

५ सप्टेंबर, २०२३

अधिकृत संकेतस्थळ

https://mahaarchaeology.in/administrative_setup?recruitment=2
Government Jobs in Maharashtra – Application Fee | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ – अर्ज शुल्क

Government Jobs in Maharashtra

 

Salary for Government Jobs in Maharashtra | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ साठी – वेतन

Organization (संस्था )

महाराष्ट्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३

Post Name  (पदाचे नाव )

वेतनश्रेणी  (Salary)

सहायक अधिक्षक (गट-क)

S-13:35400-112400

कनिष्ठ अभियंता (गट-क)

S-14:38600-122800

जतन सहायक (गट-क)

S-13:35400-112400

तंत्र सहायक (गट-क)

S-13:35400-112400

मार्गदर्शक व्याख्याता (गट क)

S-6:19900-63200

उप आवेक्षक (गट-क)

S-8:25500-81100

छायाचित्रचालक (गट-क)

S-10:29200-92300

अभिलेखाधिकारी गट-ब

S-14:38600-122800

फारशी ज्ञात संकलक गट क

S-13:35400-112400

रसायनशास्त्रज्ञ  (गट- क)

S-10:29200-92300

संशोधन सहाय्यक (गट- क)

S-8:25500-81100

संकलक (गट-क)

S-8:25500-81100)

सहाय्यक छायाचित्रकार (गट-क)

S-8:25500-81100

ग्रंथपाल लिपिक- नि-भांडारपाल (गट-क)

S-7:21700-69100

अभिलेख परिचर (गट-क)

S-6:19900-63200

तंत्रज्ञ मदतनीस (गट-क)

S-6:19900-63200

अधिक्षक (गट-ब शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- अराजपत्रित)

S-13:35400-112400

सहायक (गट-क)

S-8:25500-81100

सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब क्रमांक: संकीर्ण- अराजपत्रित)

S-14:38600-122800

सहायक (गट-क)

S-8:25500-81100

टिप्पणी सहायक (गट-क)

S-8:25500-81100

 

Important Dates of Government Jobs in Maharashtra | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ साठी – महत्वाच्या तारखा

Event / कार्यवाही

Date / तारीख

अर्जाची सुरवात ( Application Start)

 १५ ऑगस्ट, २०२३

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

( Last Date of Apply)

५ सप्टेंबर, २०२३

 

How to Apply for Government Jobs in Maharashtra Apply Online | महाराष्ट्र राज्य पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ अर्ज कसा करावा ?

१- अधिकृत संकेतस्थळ  https://mahaarchaeology.in/administrative_setup?recruitment=2 ला भेट द्या.
२- उमेदवाराची आपली नोंदणी महाराष्ट्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती  https://ibpsonline.ibps.in/dambcdjun23/ करून घ्यावी.
३- नोंदणीकृत उमेदवाराने लॉगिन करावे.
४- उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरून घ्यावा .
५- उमेदवाराने आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करा.
६- उमेदवाराने सबमिट बटण दाबा .
७- उमेदवाराने अर्जाचे प्रिंट घ्या.

 

Government Jobs in Maharashtra Selection Process | महाराष्ट्र राज्य शासन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ उमेदवार निवड प्रक्रिया

१- गुणवत्ता यादीनुसार / Merit List
२- कागदपत्रे तपासणी / Document verification

 

Government Jobs in Maharashtra Important Link | महाराष्ट्र राज्य शासन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ उमेदवार निवड प्रक्रिया अर्ज करण्यासाठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website

येथे क्लिक करा

ऑनलाईन अर्ज / Apply Online

येथे क्लिक करा

अधिकृत जाहिरात / Official Notification

  जाहिरात वाचा

 

सोबत हेही वाचा

 

१) Police Bharti 2023 – महाराष्ट्रामध्ये होणार १८ हजार पोलिसांची मेगा भरती ! महा पोलीस भरती !!

 

२) Gramsevak Bharti 2023 – सर्व जिल्ह्यांसाठी निघाली ग्रामसेवक भरती ! १६७४ जागांची मेगा भरती ! १२ वी पास लगेच करा अर्ज !

 

३) ZP recruitment 2023 – महाराष्ट्रातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांची भरती जाहीर ! विविध पदांसाठी १९४६० जागांची मेगा भरती ! सर्व जिल्हा परिषद भरतीची एकत्र माहिती ! लगेच करा अर्ज !

 

४) ZP Palghar Recruitment 2023 – पालघर जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची ९९१ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

५) ZP Thane Recruitment 2023 – ठाणे जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची २५५ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

६) ZP Nashik Recruitment 2023 – नाशिक जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची १०३८ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

FAQ’s

 

१) Government Jobs in Maharashtra | महाराष्ट्र राज्य शासन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ कधी पासून चालू होणार आहे ?

• ०५ ऑगस्ट, २०२३ पासून ते २५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत.

 

२) Government Jobs in Maharashtra | महाराष्ट्र राज्य शासन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती २०२३ मध्ये कोणकोणते पदे उपलब्ध आहेत ?

Organization (संस्था )

महाराष्ट्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 
Post Name  (पदाचे नाव )

Vacant Posts / रिक्त पदे

सहायक अधिक्षक (गट-क)

०१

कनिष्ठ अभियंता (गट-क)

०१

जतन सहायक (गट-क)

०२

तंत्र सहायक (गट-क)

०६

मार्गदर्शक व्याख्याता (गट क)

०१

उप आवेक्षक (गट-क)

०६

छायाचित्रचालक (गट-क)

०१

अभिलेखाधिकारी गट-ब

०१

फारशी ज्ञात संकलक गट क

०१

रसायनशास्त्रज्ञ  (गट- क)

०१

संशोधन सहाय्यक (गट- क)

०१

संकलक (गट-क)

०२

सहाय्यक छायाचित्रकार (गट-क)

०१

ग्रंथपाल लिपिक- नि-भांडारपाल (गट-क)

०१

अभिलेख परिचर (गट-क)

०१

तंत्रज्ञ मदतनीस (गट-क)

 ०१

अधिक्षक (गट-ब शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- अराजपत्रित)

 ०२

सहायक (गट-क)

 ०२

सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब क्रमांक: संकीर्ण- अराजपत्रित)

 ०४

सहायक (गट-क)

 ०२

टिप्पणी सहायक (गट-क)

  ०१

एकूण

३९

 

Leave a Comment