Krushi Sevak Bharti 2023 – महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागात “कृषी सेवक ” पदासाठी मेगा भरती ! लगेच करा अर्ज !

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध जिल्ह्यांच्या विभागीय कृषी सहसंचालक, ( Krushi Sevak Bharti 2023 ) संबंधित जिल्ह्याच्या अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट – क संवर्गातील कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे “कृषी सेवक “ म्हणून निश्चित वेतनावर भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदांकरिता पात्र असणारे महाराष्ट्र राज्यातील तसेच शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन – क्र. मकसी – १००७/ प्र.क्र. ३६/ का. ३६, दिनांक १० जुलै, २००८ नुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारही अर्ज करू शकतील. सदर “कृषी सेवक” पदांवरील भरतीकरिता ऑनलाईन परीक्षा महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या विविध जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी नेमून दिलेल्या परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येईल. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच करायचा आहे. तपशीलवार जाहिरातीसाठी आणि ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवार  कृषी विभागाच्या http://www.krishi.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. आपले अर्ज नोंदणीची सुरुवात दिनांक 14/09/2023 पासून ते दिनांक 03/10/2023 रोजी पर्यंत अर्ज करण्यासाठी भर्ती पोर्टल http://www.krishi.maharashtra.gov.in/ पासून उपलब्ध होईल. सदर भरतीसाठी इच्छूक व पात्रता धारक उमेदवारांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत. भरतीसंदर्भात अधिकची माहिती पुढे दिलेली आहे.

Table of Contents

Krushi Sevak Bharti 2023

Krushi Sevak Bharti 2023 – राज्यातील ८ जिल्हा कृषी व पदुम विभागातील “कृषी सेवक ” भरती २०२३ – रिक्त पदे

 

Organization (संस्था )

 कृषी विभाग “कृषी सेवक ” भरती २०२३

District  Name  (जिल्ह्यांची नावे )

No of Posts / रिक्त पदे

१) लातूर

170

२) नागपूर

448

३) पुणे

188

४) ठाणे

295

५) छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद )

196

६) अमरावती

227

७) नाशिक

336

८) कोल्हापूर

250

एकूण पदे

2110 

 

Krushi Sevak Bharti 2023 – ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याबाबतच्या सूचना, अर्ज करण्याचा कालावधी याबाबतची स्वतंत्रपणे माहिती कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, तसेच ऑनलाईन परीक्षेची तारीख कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल.

 

Krushi Sevak Bharti 2023 – महाराष्ट्रातील कृषी व पदुम विभागातील “कृषी सेवक ” भरती २०२३ – अभ्यासक्रमाची पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

Krushi Sevak Bharti 2023 –  कृषी व पदुम विभागातील “कृषी सेवक ” भरती २०२३ – विभागांनुसार सविस्तर जाहिराती पुढीलप्रमाणे –

Organization (संस्था )

 कृषी विभाग “कृषी सेवक ” भरती २०२३

District  Name  (जिल्ह्यांची नावे )

विभागांनुसार सविस्तर जाहिराती

१) लातूर

येथे क्लिक करा

२) नागपूर

येथे क्लिक करा

३) पुणे

येथे क्लिक करा

४) ठाणे

येथे क्लिक करा

५) छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद )

येथे क्लिक करा

६) अमरावती

येथे क्लिक करा

७) नाशिक

येथे क्लिक करा

८) कोल्हापूर

येथे क्लिक करा

 

सोबत हेही वाचा

 

१) Police Bharti 2023 – महाराष्ट्रामध्ये होणार १८ हजार पोलिसांची मेगा भरती ! महा पोलीस भरती !!

 

२) Gramsevak Bharti 2023 – सर्व जिल्ह्यांसाठी निघाली ग्रामसेवक भरती ! १६७४ जागांची मेगा भरती ! १२ वी पास लगेच करा अर्ज !

 

३) ZP recruitment 2023 – महाराष्ट्रातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांची भरती जाहीर ! विविध पदांसाठी १९४६० जागांची मेगा भरती ! सर्व जिल्हा परिषद भरतीची एकत्र माहिती ! लगेच करा अर्ज !

 

४) ZP Palghar Recruitment 2023 – पालघर जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची ९९१ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

५) ZP Thane Recruitment 2023 – ठाणे जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची २५५ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

६) ZP Nashik Recruitment 2023 – नाशिक जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची १०३८ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

 

Leave a Comment