MIDC recruitment 2023 – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात MIDC मध्ये विविध पदांसाठी मेगा भरती ! ८०२ जागांसाठी भरती ! लगेच करा अर्ज !

Contents hide

Table of Contents

मुंबई – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील गट ‘अ’, ‘ब ‘ आणि ‘क ‘ संवर्गातील MIDC recruitment 2023 अंतर्गत – कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ), उप अभियंता (स्थापत्य ), उप अभियंता (विद्युत /यांत्रिकी ), सहयोगी रचनाकार, उप रचनाकार, उप मुख्य लेखा अधिकारी, विभागीय अग्नीशमन अधिकारी, सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य ), सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी ), सहाय्यक रचनाकार, सहाय्यक वास्तुशात्रज्ञ, लेखा अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य ), कनिष्ट अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी ), लघुलेखक (उच्च श्रेणी ), लघुलेखक (निम्ह्न श्रेणी ), लघुटंकलेखक, सहाय्यक, लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल, तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी २), वीजतंत्री (श्रेणी २), पम्पचालक (श्रेणी २), जोडारी (श्रेणी २), सहाय्यक आरेखक, अनुरेखक, गाळणी निरीक्षक, भूमापक, सहायक अग्निशमन अधिकारी, कनिष्ठ संचार अधिकारी, चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विमोचक व वीजतंत्री – श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल ) हि पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता इच्छूक व पात्र उमेदवारांकडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या www.midcindia.org या अधिकृत संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२३ पासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. वरील पदांकरिता पात्र असणारे महाराष्ट्र राज्यातील तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मकसी १००७/प्र.क्र. ३६/का. ३६, दिनांक १० जुलै, २००८ नुसार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गावांतील मराठी भाषिक उमेदवारही अर्ज करू शकतील. सदर पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्रातील निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रांवर ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येतील. ऑनलाईन परीक्षेची तारीख महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

MIDC Recruitment 2023

MIDC Recruitment 2023 – Vacant Posts | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ – रिक्त पदे

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती पद आणि पदसंख्या

अनु.क्र पद पदसंख्या
1 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 3
2 उप अभियंता (स्थापत्य) 13
3 उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 3
4 सहयोगी रचनाकार 2
5 उप रचनाकार 2
6 उप मुख्य लेखा अधिकारी 2
7 सहायक अभियंता (स्थापत्य) 107
8 सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 21
9 सहायक रचनाकार 7
10 सहायक वास्तुशास्त्रज्ञ 2
11 लेखा अधिकारी 3
12 क्षेत्र व्यवस्थापक 8
13 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 17
14 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) 2
15 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 14
16 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 20
17 लघुटंकलेखक 7
18 सहायक 3
19 लिपिक टंकलेखक 66
20 वरिष्ठ लेखापाल 3
21 तांत्रिक सहायक (श्रेणी-२) 32
22 पंपचालक (श्रेणी-२) 18
23 विजतंत्री (श्रेणी-२) 103
24 जोहारी (श्रेणी-२) 34
25 सहायक आरेखक 9
26 अनुरेखक 49
27 गाळणी निरीक्षक 2
28 भूमापक 26
29 विभागीय अग्निशमन अधिकारी 1
30 सहायक अग्निशमन अधिकारी 8
31 कनिष्ठ संचार अधिकारी 2
32 वीजतंत्री श्रेणी २ (ऑटोमोबाईल) 1
33 चालक यंत्र चालक 22
34 अग्निशमन विमोचक 187
एकूण 802

 

सरळसेवेने भरावयाच्या पदाकरिता महामंडळाच्या www.midcindia.org या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उमेदवारांनी www.midcindia.org या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली सविस्तर जाहिरात वाचून त्याप्रमाणे विहित मुदतीत ऑनलाईन (online) पद्धतीनेच www.midcindia.org या संकेतस्थळावर आपले अर्ज सादर करावेत. ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या अर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारे सादर केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. सदर संकेतस्थळास भरती प्रक्रियेदरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन भरतीप्रक्रिये संबंधित आवश्यक ती अद्ययावत माहिती माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी उमेदवारांची राहील.

MIDC Recruitment 2023

 

MIDC Recruitment 2023 – Age Limit | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ – वयोमर्यादा

MIDC Recruitment 2023 MIDC Recruitment 2023

MIDC Recruitment 2023 – Eligibility Criteria | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ – शैक्षणिक पात्रता

सरळसेवेने भरावयाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध पदांकरिता आवश्यक असणारी शैक्षणिक अर्हता वेगवेगळी आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यासाठी मूळ जाहिरातीसाठी येथे क्लिक करावे .

येथे क्लिक करावे .

MIDC Recruitment 2023 – Other Information | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ – इतर माहिती

 

कामाचे ठिकाण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

अर्ज करण्याची पद्धत

ऑनलाईन अर्ज

निवड प्रक्रिया

गुणवत्ता यादीप्रमाणे

शेवटची तारीख

दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३

अधिकृत संकेतस्थळ

https://www.midcindia.org/
MIDC Recruitment 2023 – Application Fee | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ – अर्ज शुल्क

MIDC Recruitment 2023

 

Salary for MIDC Recruitment 2023 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ साठी वेतन

MIDC Recruitment 2023

 

Important Dates of MIDC Recruitment 2023 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ साठी महत्वाच्या तारखा

MIDC Recruitment 2023

How to Apply for MIDC Recruitment 2023 Apply Online | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ अर्ज कसा करावा ?

१- अधिकृत संकेतस्थळ  https://www.midcindia.org/mr/ ला भेट द्या.
२- उमेदवाराची आपली नोंदणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती  https://ibpsonline.ibps.in/midcaug23/करून घ्यावी.
३- नोंदणीकृत उमेदवाराने लॉगिन करावे.
४- उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरून घ्यावा .
५- उमेदवाराने आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करा.
६- उमेदवाराने सबमिट बटण दाबा .
७- उमेदवाराने अर्जाचे प्रिंट घ्या.

MIDC Recruitment 2023 Selection Process | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ उमेदवार निवड प्रक्रिया

१- गुणवत्ता यादीनुसार / Merit List

२- कागदपत्रे तपासणी / Document verification

 

MIDC Recruitment 2023 Important Link | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ उमेदवार निवड प्रक्रिया अर्ज करण्यासाठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत संकेतस्थळ / Official Website

येथे क्लिक करा

ऑनलाईन अर्ज / Apply Online

येथे क्लिक करा

अधिकृत जाहिरात / Official Notification

  जाहिरात वाचा

 

सोबत हेही वाचा

 

१) Police Bharti 2023 – महाराष्ट्रामध्ये होणार १८ हजार पोलिसांची मेगा भरती ! महा पोलीस भरती !!

 

२) Gramsevak Bharti 2023 – सर्व जिल्ह्यांसाठी निघाली ग्रामसेवक भरती ! १६७४ जागांची मेगा भरती ! १२ वी पास लगेच करा अर्ज !

 

३) ZP recruitment 2023 – महाराष्ट्रातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांची भरती जाहीर ! विविध पदांसाठी १९४६० जागांची मेगा भरती ! सर्व जिल्हा परिषद भरतीची एकत्र माहिती ! लगेच करा अर्ज !

 

४) ZP Palghar Recruitment 2023 – पालघर जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची ९९१ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

५) ZP Thane Recruitment 2023 – ठाणे जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची २५५ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

६) ZP Nashik Recruitment 2023 – नाशिक जिल्हा परिषद भरती जाहीर ! विविध पदांची १०३८ जागांची भरती ! लगेच करा अर्ज !

 

FAQ’s

 

१) MIDC Recruitment 2023 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ कधी पासून चालू होणार आहे ?

• दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२३ पासून ते दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत

 

२) MIDC Recruitment 2023 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती २०२३ मध्ये कोणकोणते पदे उपलब्ध आहेत ?

MIDC Recruitment 2023

Leave a Comment